TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Agzybirlik tilsimaty” kärhanasy

Täze ýylda mekdep okuwçylaryna kompýuter sowgat ediler

Ýurdumyzyň “Agzybirlik tilsimaty” kärhanasy 1-nji synp okuwçylary üçin tehniki häsiýetleri boýunça dünýä ölçeglerine gabat gelýän kompýuterleri öndürdi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde...

Täze okuw ýyly üçin kompýuterler üpjün ediler

Ata Watan Eserleri
Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdepleriniň 1-nji synp okuwçylaryny täze okuw ýylynda kompýuterler bilen üpjün etmek boýunça geçirilýän işler barada habar berildi. Däp bolşy...

Türkmenistanyň Prezidenti Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

Dr.Döwran Orazgylyjov
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleri hem-de...