TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

agyz-burun örtüklerini dakynyň

Gün şöhlesinden goranmagyň düzgünleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Güneşe baý Diýarymyzda tomus pasly dowam edýär. Tomus medeniýetli dynç alşyň gyzgalaňly döwrüdir. Gün şöhlesiniň, seleň howanyň, dury, arassa suwuň adam saglygy üçin peýdasynyň örän...