TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Agata Kristi

Taryhda şu gün – 15-nji sentýabr

Ata Watan Eserleri
15-nji sentýabr ýylyň 258-nji güni. Hormatly okyjylar! Geliň, taryhda 15-nji sentýabrynda bolup geçen wakalar bilen tanyş bolalyň! Taryhy wakalar: 1830 – Liwerpul-Mançester demir ýoly açyldy....

Owadan Sünbüleler kimler

Ata Watan Eserleri
Umumy häsiýetnama  Sünbüle (Gyz 24.08—23.09) owadan, guramaçylykly we mähribandyr. Kümüşsow reňkleri halaýarlar. Üstünlik getirýän daşy — hrizolit.  Günebakar gülüni halaýarlar. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar adalatlylygyň...