TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Admont kitaphanasy

Dünýäniň täsin kitaphanalary

Ata Watan Eserleri
Liýuan kitaphanasy (Hytaý Halk Respublikasy) Bu kitaphana Pekiniň daşyndaky kiçiräk bir obada, kölüň üstünde ýerleşýär. Bir gatdan ybarat bolan kitaphana binasynyň daşy dolulygyna diýen ýaly...