TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

administratiw

Içerki bazar üçin bahalary we nyrhlary döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek

vepa
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradow gözegçilik ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de bahalary düzgünleşdirmek baradaky kadalaşdyryjy resminamalary kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Geçirilen seljermelere...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy, birnäçe resminamalar kabul edildi....

Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ženewadaky ştab-kwartirasynda duşuşyk

vepa
2019-njy ýylyň 20-nji ýanwarynda Bütindünýa Saglygy goraýyş guramasynyň Ženewadaky ştab-kwartirasynda guramanyň Ýerine ýetiriji Geňeşiniň 144-nji mejlisiniň çarçuwasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş...