TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Adatdan daşary agyr elementler

Mendeleýewiň tablisasyndaky elementleri 173-e getirmek isleýärler

vepa
Mendeleýewiň tablisasyndaky iň soňky element häzirki wagtda 118-nji nomerde. Fizikleriň we himikleriň hasaplamalary biziň 173 sany elementi döredip biljekdigimizi anyk görkezýär. Olary nädip almak hakynda...