TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

adam organizmine

Şokoladyň iýmeli möçberi

Baş Redaktor
Bilşimiz ýaly, dünýäde süýji tagamlar örän kän we biz olary iýmägi örän halaýarys. Çagalarymyzyň we jigilerimiziň küýsegi, uly adamlaryň söhbetlerini has hem süýjıleşdirýän şokolad barada...