TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

adalga

Beýik Ýüpek ýolunyň  Sarahs – Merw şahasy

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda  milli taryhy-medeni, arheologiki ýadygärliklerimizi öwrenmek, gorap saklamak we geljekki nesillerimize ýetirmek üçin edýän taýsyz tagallalary biz talyp-ýaşlary uly...

Oraza aýynda 1 GB mugt internet

Ata Watan Eserleri
Türkiýe Respublikasynyň ulag we infrastruktura ministri Adil Karaismailoğlu ministrlik bilen operatorlaryň arasynda baglaşylan şertnama laýyklykda 81 million telefon abonentine  1 gigabaýt mugt internet bilen üpjün...