Tag : Açyk gapylar

JEMGYÝET

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna iş sapary bilen ugrady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşine agza ýurtlaryň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşmak maksady bilen, Saud Arabystany Patyşalygyna iş saparyna...
BILIM

Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi:“Açyk Gapylar 2023”

Ata Watan Eserleri
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi “Açyk gapylar” gününi yglan edýär.“Türkmenistan  gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Maýa...
BILIM

Indira Gandi adyndaky lukmançylyk orta okuw mekdebi:“Açyk Gapylar 2023”

Indira Gandi adyndaky lukmançylyk orta okuw mekdebi “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan  gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebi...
BILIM

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty:“Açyk Gapylar 2023”

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Mugallymlar gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri...
BILIM

Oguz han adyndaky Inžener- tehnologiýalar uniwersiteti:“Açyk Gapylar 2023”

Oguz han adyndaky Inžener- tehnologiýalar uniwersitetiň   “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan  gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 2023-2024-nji okuw ýylynda...
BILIM

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti:“Açyk Gapylar 2023”

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Mugallymlar  gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Halkara ynsanperwer  ylymlary we ösüş uniwersiteti   2023 — 2024-nji okuw...
BILIM

Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti:“Açyk Gapylar 2023”

Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti   “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan  gazetinde” çap edilen bildirişe görä, Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti or­ta mek­dep­le­riň uçu­rym­la­ry­ny, es­gerle­ri, önüm­çi­lik­de...
BILIM

My­rat Gar­ry­ýew adyn­da­ky Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti:“Açyk Gapylar 2023”

My­rat Gar­ry­ýew adyn­da­ky   Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let luk­man­çy­lyk   uni­wer­si­te­ti  “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan  gazetinde” çap edilen bildirişe görä, My­rat Gar­ry­ýew adyn­da­ky Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti...
BILIM

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty:“Açyk Gapylar 2023”

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Mugallymlar  gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty 2023—2024-nji okuw ýylynda okuwa...
BILIM

Türkmen döwlet maliýe instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Türkmen döwlet maliýe instituty   “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Türkmen döwlet maliýe instituty şu ýylyň 28-nji aprelinde we 26-njy maýynda...
BILIM

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2023-nji...
BILIM

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara Nebit we Gaz uniwersiteti: “Açyk Gapylar 2023”

Ata Watan Eserleri
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara Nebit we Gaz uniwersiteti“Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Mugallymlar gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara Nebit we Gaz uniwersiteti...
BILIM

Aş­ga­bat gur­lu­şyk or­ta hü­när mek­de­bi: “Açyk Gapylar 2023”

Ata Watan Eserleri
Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk  we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi­niň  Aş­ga­bat gur­lu­şyk or­ta  hü­när mek­de­bi  Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan  gazetinde” çap edilen bildirişe görä, Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik...
BILIM

Bedenterbiýe we Sport Instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Ata Watan Eserleri
Türkmen Döwlet Bedenterbiýe we Sport  Instituty “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Türkmen Döwlet Bedenterbiýe we Sport Instituty 2023 — 2024-nji...
BILIM

Halkara Gatnaşyklary Instituty : “Açyk Gapylar 2023”

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Mugalymlar gazetinde” çap edilen bildirişe görä, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2023-nji...
BILIM

“Açyk gapylar”: Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2022 — 2023-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary «Açyk gapylar» gününe çagyrýar. «Açyk gapylar» günlerinde...
BILIM

Açyk gapylar:S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

Ata Watan Eserleri
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti 2022 —2023-nji okuw    ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary 2022-nji ýylyň 26-njy martynda, 16-njy aprelinde...
BILIM

Açyk gapylar: Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta we orta hünär okuw mekdepleriniň uçurymlary, okuw merkezleriniň diňleýjileri, harby bölümleriň...
BILIM

Açyk gapylar: Döwlet çeperçilik akademiýasy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy 2021-nji ýylyň 5-nji maýynda sagat 10:00-da ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň okuwçylaryny, esgerleri we şekillendiriş sungaty bilen...