TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Açyk gapylar” günü

Açyk gapylar: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti orta mekdepleriň uçurymlaryny, esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary we ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýänleri 2021-nji ýylyň 7-nji we 15-nji...

Açyk Gapylar: Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi 2021 — 2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň we başlangyç hünärment...

Açyk Gapylar : Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi

Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi 2021 — 2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta we başlangyç hünärment mekdepleriň uçurymlaryny, harby bölümleriň esgerlerini, edara-kärhanalarda işleýän...

Açyk Gapylar : Telekommunikasiýalar we informatika instituty

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty şu ýylyň 23-nji aprelinde we 14-nji maýynda sagat 15.00-da 2021—2022-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän orta...

“Açyk gapylar” gününe çagyryş

vepa
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty 2019-njy ýylyň 27-nji aprelinde we 11-nji maýynda sagat 15.00-da 2019 — 2020-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlar...

Türkmen oba hojalyk uniwersiteti :Açyk gapylar

vepa
Hormatly raýatlar! 2019 – 2020-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 13-nji aprelinde, 11-nji maýynda we 8-nji iýunynda S.A.Nyýazow adyndaky...