TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Açyk gapylar» günleri

“Açyk gapylar”: Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2022 — 2023-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary «Açyk gapylar» gününe çagyrýar. «Açyk gapylar» günlerinde...

Açyk Gapylar: Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty şu ýylyň 24-nji aprelinde we 15-nji maýynda sagat 15:00-da 2021 — 2022-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa...

“Açyk gapylar” gününe çagyrýar

Türk­men oba ho­ja­lyk ins­ti­tu­ty 2021-2022-nji okuw ýy­lyn­da ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­ne oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän ýaş­la­ry 2021-nji ýy­lyň 20-nji mar­tyn­da, 17-nji ap­re­lin­de we 15-nji ma­ýyn­da «AÇYK...