TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ABŞ-nyň Uly landşaftlary goramak merkezi bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek teklip edilýär.

Köýtendag ÝUNESKO-nyň Bütindünýä sanawyna giriziler

Türkmenistanyň BMG-niň bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen edarasy ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berildi. Şunuň bilen baglylykda, milli...