TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Metýu Stiwen Klimow

ABŞ-nyň ilçisi: geljege nazar – indiki 30 ýyl

Ata Watan Eserleri
Şu ýyl Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şunuň bilen baglanyşykly ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy metbugat brifingini geçirdi. ABŞ-nyň...

ABŞ-nyň Albukerke şäheri bilen doganlaşan şäher: Aşgabat

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2021-nji ýylyň 25-nji maýyny Albukerke şäherinde şanly 140 ýyllygyny belleýän «Doganlaşan Aşgabat şäheriniň güni» diýlip yglan edilmegi mynasybetli...