TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden

Baýdeniň ilkinji daşary ýurt sapary

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň ilkinji daşary ýurt saparyny şu ýylyň iýun aýynda Beýik Britaniýa bilen Belgiýa amala aşyrmagy meýilleşdirilýär. Prezidenti Baýden 11-14-nji iýuny aralygynda Beýik...

Ýewropa Bileleşiginden daşky gurşawy goramak babatda aýgytly ädim

Şu gün ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň gurnamagynda howanyň üýtgemegine garşy göreşmek boýunça onlaýn sammit geçirilýär. Oňa Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin hem-de Hytaýyň Başlygy Si Szinpin...

2 trillion dollarlyk ykdysady kömek maksatnamasy

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden ýurduň Kongresi tarapyndan goldanan koronawirus pandemiýasyna garşy ykdysady kömek maksatnamasyna gol çekdi. Bu maksatnamanyň çäklerinde 1.9 trillion dollar maliýe serişdeleri gönükdiriler....