TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trump

ABŞ-nyň sanjymy ýylyň ahyryna taýýar bolar

Ata Watan Eserleri
Amerikanyň koronawirus sanjymy 2020-nji ýylyň ahyryna çenli taýýar bolar. Bu barada ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trump Demirgazyk Karolina ştatynda eden çykyşynda belläp geçdi. Trump degişli synaglardan...