TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ABŞ-nyň “Pfizer” bilen Germaniýanyň “BioNTech” kompaniýalary

Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjaklar üçin sanjym

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň “Pfizer” bilen Germaniýanyň “BioNTech” kompaniýalary Tokio Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak türgenler we wekiliýetler üçin täze görnüşli kronawirus ýokanjyna garşy sanjym üpjün etmegi meýilleşdirýär. Bu babatda...

Täze ýylyň ilkinji hoş habary: sanjymy ulanmaga rugsat berildi

Ata Watan Eserleri
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy ABŞ-nyň “Pfizer” bilen Germaniýanyň “BioNTech” kompaniýalarynyň bilelikde işläp düzen koronawirus ýokanjyna garşy sanjymynyň gyssagly ulanylmagyny tassyklady. Bu bilen baglanyşykly beýanatda “Global...