TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Abdulaziz Kamilow

Özbegistanyň daşary işler ministriniň Türkmenistana sapary

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 26-njy maýynda Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministri A.H.Kamilowyň ýolbaşçylygyndaky özbek wekiliýeti iş sapary bilen Aşgabada geldi. Saparyň dowamynda Özbegistan Respublikasynyň daşary syýasy edarasynyň...

Özbegistanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýa ýurtlarynda saparda bolar

2021-nji ýylyň 16-18-nji fewralynda Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow Gazagystan Respublikasynda, Täjigistan Respublikasynda we Türkmenistanda iş saparyny amala aşyrar. Bu barada Özbegistan Respublikasynyň...