TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Abadançylygyň röwşen gadamlary” atly ajaýyp kitaby ruhumyzy belende göterdi.

Milli Liderimiziň kitaplary – ruhy täjimiz

Gahryman Arkadagymyzyň türkmen halkymyza peşgeş beren, “Abadançylygyň röwşen gadamlary” atly ajaýyp kitaby ruhumyzy belende göterdi. Bu ajaýyp kitabyň tanyşdyrylyş çäreleri geçirilýär. Milli Liderimiziň bu kitaby...