TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Abadan haly

Akyl-paýhas bäsleşiginiň nobatdaky oýny

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 6-njy oýny geçirildi. Bäsleşigiň...

Akyl-paýhas bäsleşiginiň nobatdaky oýny geçirildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 5-nji oýny geçirildi. Bäsleşigiň...

“Abadan haly” owadan haly

    Türkmenistanyň Söwda senagaty edarasynda türkmen halysynyň baýramçylygy mynasybetli  “Ak şäherim Aşgabat” atly köpugurly sergi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary gatnaşdy. Şolaryň hatarynda...

Abadan haly- owadan haly

Ata Watan Eserleri
Adamzat jemgyýetinde möhüm ähmiýete eýe bolýan harytlar sanardan kändir. Döwür bilen aýakdaş gidýän ýurt hemişe ösüşli ýollary nazarlaýar. Ýurdumyzda halkymyzyň abadan, asuda, bagtyýar, bolelin ýaşamagy...