TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Abadan haly” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti

Akyl-paýhas bäsleşiginde ýarym finalyň gatnaşyjylary mälim boldy

Ata Watan Eserleri
Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw binasynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 8-nji oýny...

«Abadan haly» eksport bazaryny giňeldýär

Özbegistan, Türkiýe we Owganystan Yslam Respublikasy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Abadan haly» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde dokalýan nepis halylary esasy import edijileriň hataryna...

Abadan haly- owadan haly

Ata Watan Eserleri
Adamzat jemgyýetinde möhüm ähmiýete eýe bolýan harytlar sanardan kändir. Döwür bilen aýakdaş gidýän ýurt hemişe ösüşli ýollary nazarlaýar. Ýurdumyzda halkymyzyň abadan, asuda, bagtyýar, bolelin ýaşamagy...