TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

83 milliard 772

Ilkinji gezek 83 milliard kubmetrden gowrak tebigy gaz öndürildi

Maslahat köşgünde hormatly Prezidentimiziň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi, bu forum biziň döwletimiziň...