TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

80-e golaý guşçulyk toplumlary guruldy. Toplumlarda mallaryň ýokary önümliligi bilen tapawutlanýan tohumlary hem ösdürilip ýetişdirilýär;

Türkmen telekeçileri: sanlar we maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Şu gün öz işine başlan Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi dowam edýär. Ýurduň altyn gaznasyna öwrülen...