Tag : 8-nji dekabrdan uly çille başlanýar.

JEMGYÝET

Uly çille başlady

Ata Watan Eserleri
Milli senenama boýunça dekabr aýynyň 7-sinde gara gyş döwri tamamlanyp, 8-nji dekabrdan uly çille başlanýar. Çille — bu pars dilindäki «çil» sözi bilen baglanyşykly bolup,...