TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

6G

Ýewropada 6G ulgamy üçin binýat döredilýär

Finlýandiýanyň “Nokia” kompaniýasy, hyzmatdaşlary bilen Ýewropa Bileleşigi üçin 6G aragatnaşyk tor ulgamyny döretmek üçin işleşer diýip, “Bloomberg” kompaniýasy habar berýär. Kompaniýa täze ykjam aragatnaşyk torlaryny...

6G üçin emeli hemra

Hytaý Ýer orbitasyna ýörite hemra ugradyp, 6G aragatnaşyk sistemasyny synagdan geçirmegi meýilleşdirýär. Bu hemra Taýuan kosmodromdan uçuryldy, şonuň bilen orbita ýene-de 12 sany hemra uçuryldy...

2026-njy ýylda 6G ulgamyna geçer

Ata Watan Eserleri
Günorta Koreýa 2026-njy ýylda 6G-e geçjekdigini habar berdi. Beýanatda 6G tehnologiýasynyň 5G-den 50 esse çalt internet hödürlejekdigi nygtaldy. Soňky aýlarda 5G tehnologiýasyny ulanyp başlan Günorta...