TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

54-nji “Teke bazar – Arkadag oteli” we 70-nji “Parahat – D.Azady metjidi” awtobus ugurlary

Täze awtobus gatnaw ugurlary açyldy

“Türkmenawtoulaglary” agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 54-nji “Teke bazar – Arkadag...