TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

5. Wesýetnama boýunça miras kabul

Miras şahadatnamasy : Gerekli Resminamalar

Baş Redaktor
Mirasa bolan hukuk hakynda şahadatnama almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň web saýtyna salgylanyp Size ýetirýäris. Arza (kanun boýunça mirasa bolan hukuk barada,...