TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

4-nji oktýabr- Bütindünýa haýwanlary goramak güni

4-nji oktýabr- Bütindünýa haýwanlary goramagyň güni

Ata Watan Eserleri
Haýwanlar hem adamlar bilen deň derejede tebigatda möhüm orun eýeleýär. Sebäbi daşky gurşawy goramakda we ýer şarymyzda ýaşaýşy dowam edirmekde uly goşantlary bar. Şeýle-de bolsa,...