TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

3D

Emeli aňyň mümkinçilikleri

Ata Watan Eserleri
2014-nji ýylda işe girizilen “Generative Adversarial Networks” atly emeli nerw ulgamy, aslynda ýaşamadyk, ýöne seredeniňde hakyky ýaly ýasama adam şekillerini öndürip bilýär. Döreden ýasama adamyny...

Dagyň beýikligi 86 santimetr artypdyr

Hytaýyň we Nepalyň hünärmenleri, planetanyň iň beýik dagy bolan Ewerestiň anyk beýikligini kesgitlemek üçin degişli işleri geçirdiler. Resmi maglumatlara görä, onuň boýy 8.848 metr we...

Açyk kosmosda ilkinji emeli öndürilen et

Ata Watan Eserleri
Kosmos stansiýanyň içinde öndürilen et ýere gondy. Bu önümçilik bilen meşgullanýan kompaniýa 2025-nji ýyla çenli bu ugurda degişli işleri geçirmekçi bolýar. 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda...