TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

3-nji noýabr – Halkara syr saklamagyň güni

3-nji noýabr – Halkara syr saklamagyň güni

Ata Watan Eserleri
Her ýylyň 3-nji noýabry Syr saklamagyň halkara güni hökmünde bellidir. Bu senäniň gelip çykyşy hakynda anyk bir belli maglumat ýok. Emma dünýäniň ýaşaýjylary tarapyndan ykrar...