TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

2022-2023-nji we 2023-2024-nji okuw ýyllarynda on iki ýyllyk umumybilim berýän orta mekdepleriň I

Okuw kitaplaryny taýýarlamak boýunça bäsleşik

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2013-nji ýylyň 1-nji martyndaky «Türkmenistanda bilim ulgamyny kämilleşdirmek hakynda» Permanyndan, «Türkmenistanda umumy orta bilim bermegiň meseleleri hakynda» Kararyndan gelip çykýan wezipeleri...