TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

2021-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda Aşgabadyň golaýyndaky “Türkmen aýna önümleri” kärhanasynyň önümçiliginiň ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 41

Türkmeniň aýna önümlerine uly gyzyklanma

2021-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda Aşgabadyň golaýyndaky “Türkmen aýna önümleri” kärhanasynyň önümçiliginiň ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 41,2 göterim artdy. Bu barada ýerli...