Tag : 2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Täjigistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň 11-nji ýyllyk duşuşygy geçirildi.

DÜNÝÄ

Merkezi Aziýanyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň duşuşygy geçirildi

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Täjigistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň 11-nji duşuşygy geçirildi. Bu duşuşyga Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary...