TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

2021-nji ýylyň 7-nji oktýabryndan başlap

Aşgabatdaky Amerikan merkezi açylýar

2021-nji ýylyň 7-nji oktýabryndan başlap, Amerikan merkezl açylýar we diňe öňünden ýazylmak arkaly gelip bolýar. Bu barada ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy habar berýär. Şol berlen habara...