Tag : 2021-nji ýylda dünýäniň esasy wakalarynyň biri hiç şübhesiz

DÜNÝÄ

2021-nji ýyl: dünýäde ýatda galan wakalar

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylda dünýäniň esasy wakalarynyň biri hiç şübhesiz, koronawirus ýokanjy boldy. Dünýäde bu howply ýokanja garşy göreş alnyp barylýar. Sanjym edilip, täze sanjymlar işlenip düzülýär....