TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

20-nji noýabrda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň

Jemgyýetçilik kabul edişligi

20-nji noýabrda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär....