TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

2 million kitap dünýäniň okyjylaryna gowuşýar.

Her ýyl dünýäde 2,2 million kitap neşir edilýär

BMG-niň ÝUNESKO edarasynyň geçen ýylky maglumatlaryna görä, her ýyl 2,2 million kitap dünýäniň okyjylaryna gowuşýar. ÝUNESKO-nyň 2021-nji ýylyň awgust aýyndaky maglumatlaryna görä, täze kitaplar her...