TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

2 göterim möçberinde saklanylyp galnandygyny belledi.

2022-nji ýylyň ilkinji 2 aýynyň makro görkezijileri

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi. Onda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işler boýunça hasabatlar berildi. “Watan” habarlar...