TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

1914-nji ýylda Ispaniýanyň tehniki institutlary

 Emeli añyñ döreýiş taryhy we şu güni

Häzirki wagtda emeli añ diňe bir IT pudagynda däl, eýsem adam işjeňliginiň beýleki köp ugurlarynda,esasanam ösüşiň iň geljegi uly ugurlaryndan biri hasaplanýar. Hususan-da, emeli añ...