TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

1830-njy ýyllarda iňlis matematigi Çarlz Babbage

 Emeli añyñ döreýiş taryhy we şu güni

Häzirki wagtda emeli añ diňe bir IT pudagynda däl, eýsem adam işjeňliginiň beýleki köp ugurlarynda,esasanam ösüşiň iň geljegi uly ugurlaryndan biri hasaplanýar. Hususan-da, emeli añ...