TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

14-nji

Aşgabat – Gündogaryň merjen şäheri

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli şähergurluşyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine we ýurdumyzyň baş şäheriniň gaýtalanmajak keşbiniň döredilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Milli Liderimiz Aşgabady mundan beýläk-de...