TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

14-nji oktýabry Bütindünýä standartlar güni

14-nji oktýabry Bütindünýä standartlar güni

Her ýyl 14-nji oktýabry Bütindünýä standartlar güni, birmeňzeş standartlary döretmek bilen baglanyşykly hereketleriň ähmiýetine adamlaryň ünsüni çekmek we on müňlerçe adamyň goşandyny gazanmak üçin döredilen...