TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

13 ýaşyndan bäri Ispaniýanyň “Barselona” toparynda çykyş edip gelýän Lionel Messiniň bu topardan gitmegi uly maliýe kynçylyklara hem sebäp bolar.

“Barselona” diňe Messini ýitirmedi

13 ýaşyndan bäri Ispaniýanyň “Barselona” toparynda çykyş edip gelýän Lionel Messiniň bu topardan gitmegi uly maliýe kynçylyklara hem sebäp bolar. “Barselona” topary 17 möwsümden bäri...