TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

12 ýaşly uçurym

12 ýaşly uçurym

Saýtymyzda dünýäniň zehinli çagalary barada gyzykly habarlaryň birnäçesini paýlaşypdyk. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň demirgazyk Karolina ştatynda ýaşaýan 12 ýaşly Maýk Wimmer hem olaryň hataryna goşuldy. Maýk...