TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

100 ýaşynda rysarlyk derejesi berildi

100 ýaşynda rysarlyk derejesi berildi

Beýik Britaniýada koronawirus ýokanjy döwründe haýyr-sahawat işlerini ýola goýan hem-de milli saglyk ulgamy üçin 32 million funt-sterling möçberinde pul serişdelerini jemlemegi başaran kapitan Tom Mura...