TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

100 müň gektardan gowrak oba hojalyk ýerleri özleşdirildi. Goşaça 500 gektarda döwrebap ýyladyşhanalar guruldy we 2 müň gektarda täze ýyladyşhanalaryň gurluşygy alnyp barylýar.

Türkmen pomidorlary daşary ýurt bazarynda

Şu gün Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi daşary ýurtlaryň işewürlik pudagynyň wekillerine amala aşyrýan işleri bilen tanyşdyrmaga mümkinçilik aldy. “orient.tm” internet neşirindäki habara görä, “Türkmenistanyň...