TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

10-njy dekabr – Nobel güni  we Nobel baýragynyň gowşurylyş dabarasy

10-njy dekabr – Nobel güni  we Nobel baýragynyň gowşurylyş dabarasy

Şwesiýanyň we Norwegiýanyň jemgyýetçilik we intellektual durmuşynda möhüm wakalaryň biri-de Nobel baýragydyr. Bu ajaýyp baýrak ylmy gözleglere, oýlap tapyşlara we medeniýete, jemgyýete goşant goşan adamlar...