TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

1 metrden az bolmadyk aralyk saklanylmaly

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi: Maska dakmak we howpsuz aralygy saklamak

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Habarlar merkezi tarapyndan habar berilmegine görä,  her bir adamyň dem alyş ýollary üçin niýetlenen lukmançylyk şahsy goranyş serişdelerini,...