TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

туркмен чырачылары

Türkmenabat-Stambul ýörite uçar gatnawy

Baş Redaktor
“Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan  “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  internet saýtyna gelip gowşan  täze maglumata görä, bu kompaniýa, şugün ýagny, 2021-nji ýylyň 18-nji...

Howa Maglumaty : 18 Aprel 2021

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 17-nji Aprelde sagat 20:00-den 18-nji Aprelde sagat 20:00-ä çenli boljak  howa barada  Türkmenistanyň Howa Maglumat gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan” Habarlar...