TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Syýahatçylyk pudagynyň girdejisi 5 trillion dollar bolar

Şu ýyl tutuş dünýäde syýahatçylyk gezelençleriniň sany 10.78 milliard ýeter. Bu babatda 2023-nji ýylyň bütindünýä syýahatçylyk ykdysadyýetiniň beýanatynda bellenilip geçilýär.

Bellenilip geçilişi ýaly, üstümizdäki ýylda syýahatçylyk pudagynyň girdejisi 5 trillion dollara barabar bolup, 2019-njy ýyldaky derejesinden has köp bolar.

2022-nji ýylda tutuş dünýäde syýahatçylyk gezelençleriniň sany 9,57 milliarda ýetip, umumy girdeji 4,6 trillion dollara deň boldy.

Syýahatçylyk ykdysadyýeti kem-kemden täzeden dikelýär. Ählumumy syýahatçylyk pudagynyň has köp möçberde ösmegine garaşylýar.

Ýene-de okaň

“DigiWomen Codefest” hakaton bäsleşigini geçirdi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň ilkinji gök ammiak öndürýän zawody gurlar

Ata Watan Eserleri

Teswirle