TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Şwesiýanyň melikesi şepagat uýasy boldy

Şwesiýanyň melikesi Sofiýa şepagat uýasy boýunça gysga wagtlyk okuwy geçip, koronowirusa garşy göreşe girişdi. Ol Stokgolmdaky bu ugra ýöriteleşdirilen Sofiahemmet keselhanasynda işläp başlady. Bu barada «Daily Mail» habar berýär.

35 ýaşly Sofiýa üç günlük gysga möhletli okuwy üstünlikli tamamlady.

Sofiýa Şwesiýanyň Karoly Karl XVI Gustawyň ýeke-täk ogly şazada Karl Filipiň maşgalasydyr.

Olaryň iki perzendi bar.

Ýene-de okaň

Moskwada II Hazar ykdysady forumy geçirilýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti hatyra çäresine gatnaşdy

Gyrgyz Respublikasy: Türkmenistana örän möhüm ykdysady hyzmatdaşymyz

Teswirle